Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Thể loại: Tiên HiệpHuyền HuyễnĐô Thị


Tử Vi Tiên Vực duy nhất đứng ở tiên đạo chi đỉnh Tiên Hoàng Tiêu Trần, trở lại đô thị, phát hiện rất nhiều điều thú vị.
Đã từng hắn bỏ lại rác rưởi công pháp, bị một đống người tôn sùng là võ đạo thánh điển. Đã từng người khóc cầu gọi hắn sư phụ, trở thành người người kính ngưỡng Thần Cảnh cường giả.


Tiêu Trần: Có hay không hơi mạnh mẽ một chút đối thủ?